Taller de micropresentacions

OBJECTIUS:

Assolir l’aprenentatge en la creació i realització de discursos molt breus amb una estructura ben definida, un objectiu clar i una forma pensada segons allò que vulgui transmetre i en funció del públic per a qui vagi destinada aquella presentació.

L’estudiant aprendrà a identificar l’objectiu del missatge i a valorar quina informació inclou i quina desestima per tal que el discurs sigui curt i efectiu i transmeti allò que l’orador ha decidit comunicar. Practicarà eines que aportin originalitat al discurs per tal de captivar el públic des de l’inici i el mantingui amb l’interès fins el final.

 

  • Identificar l’objectiu de la presentació
  • Aprendre a sintetitzar la informació
  • Crear i estructurar la presentació
  • Captar l’atenció del públic i transmetre el missatge desitjat
  • Dotar d’originalitat i creativitat la forma i el contingut de la presentació
  • Practicar la presentació per a una durada de 3 minuts

 

METODOLOGIA

A través d’eines teòriques i exemples de l’actualitat que mostren discursos efectius i ràpids, així com per mitjà d’exercicis pràctics per tal que l’estudiant individualment i en petits grups realitzi micropresentacions a classe amb el feedback dels companys i de la formadora.

SESSIONS

És recomanable que la durada de cada sessió sigui d’entre una hora i una hora i mitja.