Claus d’un bon projecte final

OBJECTIUS

Assolir l’aprenentatge en la creació del discurs del projecte final, ja sigui treball de Recerca, tesina de Màster, Tesi Doctoral o simil·lar als anteriors. L’estudiant aprendrà a identificar la informació essencial del treball escrit per ordenar-la segons uns criteris de coherència i cohesió que hauran de traslladar-se al pla oral sota unes normatives acadèmiques específiques en cada projecte. Adquirirà seguretat en l’estructura del discurs oral i en la posada en escena del projecte per tal que la realització del treball oral sigui un èxit.

  • Treballar la part oral a partir del treball escrit
  • Creació i estructura de la presentació
  • Tècniques de moviment, gestió de l’espai, veu i mirada
  • Pràctica de la presentació per a la durada establerta segons el projecte
  • Com adreçar-nos al jurat o tribunal i saber gestionar les preguntes i respostes
  • Imatge personal i pràctica amb micròfon i suport de la presentació

 

METODOLOGIA

A partir del treball escrit crear el discurs oral. A través d’exercicis pràctics i de la improvització conèixer les parts que ha de tenir el discurs, treballar les preguntes i respostes per part del tribunal i assajar la posada en escena del projecte oral com si fos el dia de l’examen.

SESSIONS

És recomanable que la durada de cada sessió sigui d’entre una hora i una hora i mitja.