Claus d’una bona presentació oral

OBJECTIUS

Assolir l’aprenentatge en la creació i realització de discursos amb una estructura ben definida, un objectiu clar i una forma pensada segons allò que vulgui transmetre i en funció del públic per a qui vagi destinada aquella presentació. L’estudiant aprendrà a identificar la informació essencial per ordenar-la segons uns criteris de coherència i cohesió a la vegada que aplicarà eines com l’storytelling o exemples que facin més veraç i il·lustrin millor el seu discurs. El focus també es posarà en la forma del discurs: el moviment per l’espai, la gestualitat i la mirada perquè l’estudiant adquireixi consciència de com efectua el discurs i de com emfasitzar les parts més importants del seu missatge.

  • Identificar l’objectiu de la presentació per transmetre el missatge desitjat
  • Crear i estructurar la presentació
  • Captar l’atenció del públic
  • Gestionar l’espai i la comunicació no verbal
  • Dotar d’originalitat i creativitat la forma i el contingut de la presentació
  • Conèixer suports visuals i auditius per a incloure a la presentació

METODOLOGIA

A través d’eines teòriques i exemples de l’actualitat que mostren discursos efectius, així com per mitjà d’exercicis pràctics i de la improvització per tal que l’estudiant adquireixi instruments per l’entrenament de les claus d’un bon discurs i ho pugui posteriorment aplicar a la seva vida professional i personal.

SESSIONS

És recomanable que la durada de cada sessió sigui d’entre una hora i una hora i mitja.