Taller de lectura en veu alta

OBJECTIUS:

Assolir l’aprenentatge de lectura en veu alta de qualsevol tipus de text juntament amb la posada en escena en funció de l’objectiu de la lectura. Aconseguir que l’estudiant llegeixi sense bloquejos, amb comoditat i amb una intenció, es faci entendre i ho acompanyi de gestualitat, mirada i un bon ús de la veu.

  • Vocalitzar i entonar
  • Gestionar els èmfasis i els silencis
  • Posar el text en escena
  • Gestionar l’espai, el moviment i la comunicació no verbal

METODOLOGIA

A través d’exercicis de vocalització, musicalitat, intencionalitat i comunicació no verbal conèixer formes de llegir i transmetre al públic una lectura determinada.

 

SESSIONS

És recomanable que la durada de cada sessió sigui d’entre una hora i una hora i mitja.